Семинар “Емоционален тренинг” в София

Какво е „Емоционален тренинг“?

Емоционалният тренинг е нов вид терапия, която се основава на предположението, че вие имате силата да промените своя живот чрез подобряване на емоционалните си умения. Това е нов подход към човешката природа, и прост метод за здравословен и творчески живот. Тя се фокусира върху нашите седем емоционални умения, които ни позволяват да се настроим към промените в действителността при всички взаимодействия – с нас самите, с другите и със заобикалящата ни реалност. (more…)