Лечебният код при проблеми с родителите

И родителите ни както всичко, което възприемаме в този свят, са само проекция на нашите ограничени модели, с които сме се родили или придобили в течение на живота. Така може да забележите, че когато моделите ви за света се сменят или променят с времето, се променя и вашето отношение и възприемане на родителите. За мен това доказва, че ние сме главните режисьорите на нашия филм за света и хората и винаги можем да пренапишем сценария така както ни харесва повече.

С други думи, когато твърдим или мислим, че нашите майка и баща са такива, каквито са, че са правили това или онова с нас, ние просто представяме една история или филм на нещата, каквато самите ние сме успели да видим и да възприемем за истина през нашия собствен обектив. Така например, ако днес виждаме майка си като зла вещица, понеже сме си сложили обектив, които пречупва образа на майката така, че тя да изглежда като зла вещица, то утре нищо не ни пречи да видим майка си като приказна фея, тъй като сме избрали да сложим друг вид обектив.

Разбира се майката в случая може да не е нито зла вещица, нито приказна фея, а нещо съвсем различно, което ние не можем да познаем на този етап, тъй като не притежаваме способността да я виждаме отвъд нашата ограничена призма на възприятие.

Смятам, че най-често призмата или обективът през които ние сме видели своите родители е огледален образ на вроденото ни отношение или представа:

  • За материалния (майката) и духовния (бащата) свят или с други думи
  • За Майката Земя (Природата) и Бащата Небе (Бог) или с други думи
  • За женското и мъжкото начало

Тази призма отразява всичките ни страхове, съмнения и надежди по отношение на тези две централни категории в нашия живот. Има сериозна причина, защо сме избрали да носим точно тази призма на възприятие в настоящия си живот и да израснем точно в такава семейна среда. И защо нашите родители са се съгласили да играят по перфектен начин ролите, които ние сами сме им дали.

Нека се спрем по отделно на тези категории. Какво означава вродено отношение или представа за материалния (земята/природата/женското начало) или духовния свят (Бог/мъжкото начало).

Например, ако все не можете да си намерите работа, нямате или губите пари, не се грижите добре за тялото си, пристрастени сте към цигари, алкохол и пр, отричате секса, не искате да имате деца, страхувате се/отхвърляте/не приемате реалността и постоянно се опитвате да избягате от нея с книги, интелектуален труд, музика, рисуване, духовни практики, разходки сред природата, самовглъбение и др., то най-вероятно в отношението към майка ви има страх, неразбиране, отхвърляне, усещане за неудовлетвореност на най-основните потребности, липса на любов и подкрепа. От тук може да дойде липсата на връзка със женствеността/ майчинството у жената или отричане на женското начало и неговата могъща сила и тайнственост. В тази картина най-вероятно бащата или липсва като присъствие, не ви обръща внимание или самият той е нестабилен (материално и емоционално), нехаен, някъде там, но не и тук, не е здраво стъпил на земята и не ви оказва подкрепа, може дори да ви бие и обижда, да ви мъмри и постоянно да е недоволен от вас. От което може да дойде издигане в култ на духовното, обожествяване на бащата, силна религиозност, силна зависимост от мъжка подкрепа, мазохизъм, фанатизъм и пр.

В друга ситуация например вие сте отворен към хората и света, самостоятелен, не ви плаши труда и реалността, водите нормален трудов живот, искате да имате деца, да печелите повече пари и да придобивате нови и нови материални блага, не вярвате в Бог и духовни сили, но все сте ядосан на нещо, искате да контролирате нещата, хората около вас, не хаете за здравето си и все нещо куца във взаимоотношенията ви с противоположния пол, а хората постоянно ви говорят да релаксирате, да се доверите на интуицията си и на нещо, което е по-висше от вас самите. Тук отношението към майката е отношение на доверие, любов, подкрепа, но и едновременно на желание за контрол и манипулация поради силна зависимост от чувството на любов и подкрепа и страха от загубата му. А отношението с бащата е отношение на недоверие, отхвърляне, неуважение; бащата може да е слаба личност, лъжец и измамник, да му липсва мъжкото присъствие, компетентност, материална стабилност и др. Така отхвърляйки духовния свят/бащата поради ненадеждност, несигурност и фокусирайки се само върху материалния свят (майката) като основен източник на любов човек става неспокоен, мнителен, гневен, агресивен и пр.

Тези ситуации могат да бъдат най-различни, но важно е в случая сами да видите как вашето отношение към материалният и духовният свят са отразени в героите – майка и татко. Когато го осъзнаете, ще разберете как вашите родители идеално изпълняват своите роли и сами ще се откажете да ги осъждате и обвинявате, или да се самоосъждате или самообвинявате, че сте допуснали грешка с тях, да сте силно привързани към тях или силно да ги отхвърляте и т.н. Тогава ще можете да им благодарите и да ги освободите от ролите, които сте им избрали и да продължите живота си свободно и радостно напред като сами прекъснете прожектирането на своето травмирано детство и пубертет в настоящия си живот.

Нека да видим какво може да е вроденото ни отношение към материалния и духовния свят/ майката земя и Бог, женското и мъжкото начало у нас и във всичко и как това се отразява върху нашите родители/ възпитатели/настойници:

Възможна преобладаваща нагласа за материалния свят/земята

Земята е опасно място за живеене/ Отвсякъде те дебнат опасности/ Трябва да избягам от това място, тези хора, тази ситуация/ Защо изобщо трябваше да се раждам/ Не можеш да се довериш на никого/ Хората само те използват/ Предпочитам да съм в Рая сега/ Тук определено не ми харесва/ Хората ме отхвърлят/ Няма любов за мен на тази Земя/ Природата е уязвима/ телата ни са уязвими/ животът е уязвим/ Да си жена е признак на слабост/ Не искам да съм жена/ Жените са по-слабия и уязвим пол и пр.

Роля, която сме поставили на майка си в нашия филм

Майка ми не ме обича и приема такъв какъвто съм/ майка ми ме изостави/ не ми обръща внимание/ аз съм сам без майка и ужасно ме е страх/ майка ми ме бие и унижава/ не мога да се доверя на собствената си майка/ майка ми е слаба и уязвима/ майка ми е жертва

Много е важно да се осъзнае, че нашата преобладаваща нагласа за материалния свят НЕ е в следствие на отношенията с майка ни, а точно обратното нашите отношения с майката точно отразяват нагласата, с която сме се родили.

Така например ние може да не помним моментите на любов и близост от страна на майка ни, а само моментите на отхвърляне и обида, не защото не е имало моменти на любов и близост, а защото сами сме избрали да запомним само моментите на отхвърляне и обида. Обратно нашите братя или сестри може да са запомнили само моментите на близост и любов, на споделеност и подкрепа или съвсем други моменти от страна на същата тази майка!

И така нашите майки и бащи може всъщност много да ни обичат, но ние да сме останали с впечатлението, че ни отхвърлят,

Възможна преобладаваща нагласа за духовния свят (Бог, мъжкото начало)

Бог не го е грижа за нас/ Ние се мъчим тук, а той си пие коктейла някъде на небето (Затова трябва да привлечем неговото внимание по някакъв начин)/ Духовният свят е разделен от материалния/ Духовният свят е блаженството и Рая/ У материалния свят няма нищо божествено и естетично/ Предпочитам мъжката компания/ Предпочитам да си стоя в Рая/ да ида в някоя духовна страна, на планина или друго духовно място/ нямам интерес към този свят/ Единствения смисъл на живота е сливането с Бога/ Духовното е преди материалното/ Искам да се харесам на Бог/ мъжете

Роля, която сме поставили на баща си в нашия филм

Липсващ баща/ Егоистичен, нехаен баща/ Баща ми не се прибира вкъщи, има любовница/ друго семейство/ Майка ми и баща ми постоянно се карат/ Баща ми е агресивен/ деспотичен/ трябва постоянно да му се харесвам и да правя каквото ми каже, за да има мир в душата ми/ Баща ми е велик човек, но рядко или изобщо не го виждам/ Баща ми ми е по-близък, по-скъп, предпочитам неговата компания/ Той ми изглежда толкова одухотворен и умен/ той винаги е прав/ готов съм да го следвам независимо дали това е моят собствен път

Лесна техника

Дайте си време да попълните следната таблица

  Майка Баща

 

Черти, които отхвърляме/ негативни черти

 

   
Черти, които приемаме и обичаме/ положителни черти

 

   

 

Задайте си въпроса как чертите, които сме „видели“ у своята майка или своя баща отговарят на отношението ни към материалния и духовния свят/ женската и мъжката енергия и всъщност определят развитието на живота ни.

Защо е необходимо да разгледаме какви са възможните ни преобладаващи нагласи, свързани с материалния и духовния свят/женското и мъжкото начало и ролите, които сме поставили на нашите родители/ възпитатели/ настойници?

Смятам, че е важно да се самоосъзнаем и да видим как блокираме сами себе си. Вярвам, че през всеки от нас текат два потока – земният и космическия, така както у всеки един от нас се съдържа материалното (тялото) и космическото (духа), както и женското и мъжкото начало (женски и мъжки качества). Тези две енергии, тяхното взаимодействие и сливане, са причина за нашия живот на земята, без тях ние нямаше да сме живи.

Тези две енергии са безгранична любов и творчество, Бог и Богинята в действие на сътворяване на живота във всеки миг. Те са нашите истински майка и баща, Земята и Небето вътре в нас. На едно определено ниво ние сме едно с тях и се разтваряме в тяхната симбиоза и любов. На физическото ниво обаче ние ги поставяме по някакъв свой си начин в ограниченията на ума, блокираме техния поток, отричаме се от тях и разбира се, страдаме. Страдаме по загубената хармония и връзка и обвиняваме за всичко родителите си, света, другите като по този начин живеем живот лишен от здраве, изобилие, любов. Защото здравето, изобилието и любовта са следствие от незадържане, неблокиране на енергията на Земята и Небето, те се появяват, когато приемаме и обичаме Майката и Бащата в този и всеки друг план на битието (като обикновени хора, като богове или енергия).

Трансформация и освобождение на проблемите с родителите ни и отваряне на енергийните потоци с Лечебния код

Кажете молитвата: Моля се всички известни и неизвестни негативни обра­зи, нездравословни вярвания, деструктивни спомени на клетъчно ниво и физически проблеми, свързани с блокирането на енергията на Земята и Небето, на женското и мъжкото начало, на Майката и Бащата в мен, да бъдат открити, отворени и изцелени, а аз да се изпълня с Божията светлина, живот и любов.
Моля се ефективността на това лечение да се увеличи стократно и повече (последното казва на тяло­то, че изцелението трябва да бъде приоритет).

(Разбира се можете да изберете и друга тема за изцеление)

Изпълнете кода със следните или подобни утвърждения:

Прощавам на майка си/баща си, че са/бяха и направиха… (негативни черти и отношение) Те са невинни/ нямат вина, че съм ги поставил в тази роля/ че съм ги видял така/ че са само отражение на моята предварителна нагласа и пр./ Те са невинни, просто такива са били обстоятелствата в живота им, такива са били техните роли.

Благодаря на майка си/баща си, че са/бяха и направиха… (негативни черти и отношение), защото това ме научи на…

На прошката и благодарността трябва да отделите по-голямата част от упражнението, повторете „прощавам“ и „благодаря“ за всичко негативно, което се сещате, за всички черти от характера им, всички спомени и настоящето отношение между тях и вас.

След това благодарете за дара да имате точно тези родители, които безпогрешно да изиграят ролите, които сте им определили

Благодаря ти, майко (име), татко (име), че ме създадохте и дарихте с…

Благодарете на майката Земя:

Благодаря на майката Земя за безграничната любов и подкрепа/ затова че ми е дала това прекрасно тяло/ за хората и обстоятелствата които срещам и т.н.

Моята майка е/ е част от майката Земя, от Богинята майка, най-добрата възможна майка/ Да бъде благословена за живота, който ми е дала/ че е вляла у мен потока на Земята с тялото си/ че е вляла у мен женствеността и майчиното начало (за жените)/ че е вляла у мен женската енергия, емоционалност и чувствителност (за мъжете)

Благодарете на бащата Небе:

Благодаря на бащата Небе за безграничната любов и подкрепа, за моите таланти, интелект, интуиция/ за светлината, красотата и духовността на живота/ на хората и обстоятелствата около мен.

Моят баща е/ е част от бащата Небе, Бога, най-добрият възможен баща/ Да бъде благословен за живота, който ми е дал/ че е влял у мен потока на мъжествеността, мъжката сила и стабилност (за мъжете)/ че е влял у мен мъжката енергия, воля, силата да оцелея в материалния свят

Благодарете и простете на миналото си:

Приемам нещата такива, каквито ми се случиха в моето минало/ Вземам от миналото само онова, което ме превърна в по-добър човек/ Прощавам на миналото сега/ Благодарен съм на миналото си, защото…

Поискайте прошка:

Прости ми майко, татко/ майко Земя, татко Небе/ енергия на женското и мъжкото начало, че ви пренебрегвах/ мразех/ не ви зачитах и уважавах/, страхувах от вас,/ че ви потисках у себе си като…/ че бях зависим от вас/ издигах ви в култ/ ограничавах любовта си към вас/ ограничавах вашия поток у себе си и пр.

Накрая кажете: Обичам те!

Обичам те майко, Обичам те татко и т.н.

Запомнете! Използвайте онези утвърждения, които най-силно ви въздействат и работят за вас или си измислете и добавете свои.

Използвани са четирите главни утвърждения за трансформация: Прощавам ти!; Благодаря ти!; Моля те да ми простиш!; Обичам те!  

Ако искате, запишете в тефтер усещанията си по отношение на проблемите с майка си и баща си, както и по отношение на спомените от миналото преди и след упражнението.

Вашата реалност е във ваши ръце!

Comments
  • Много благодаря за този текст. Ти си невероятна жена. Моето семейство е живяло в Силистра много години и даже майка ми в момента е там в отпуска. Много бих се радвала да имам възможност да се запозная с теб.

  • at the piddle puddle too, only 4 comments on my diy02&#8a3r; and two are mine. Had a few more comments here on that subject. I heard Thom Hartmann this afternoon talk about The Chicken Lady and that she is best known for her employment practices.

Leave a Comment