Дърво

Ако погледнем едно дърво с любов…

То може да ни разкаже за вечността…

Дърво

Но, ако не го погледнем, то ще мълчи.

Leave a Comment