Фолклорна самобитност между панелки

Кое може да ви изненада повече?

Усилието, които един човек може да положи, за да създаде нещо подобно, желанието да го сподели с останалите или фактът, че то оцелява в условията на широкомащабен вандализъм?

 Една такава гледка може да стопли сърцето, особено когато човек я завари в родния си град…

 

Comments
  • Gevura:

    Изненадва ме това, че е непокътната и запазена…

    А мястото и без да съм сигурна ще го позная – това е златната равнина на Сали Яшар – майсторът на пеещите каруци; на хората, които правят себап и зидат чешми, за да ги споменават с добро; по тези места, макар и рядко, прелита бяла лястовица или странници подаряват топлата си дреха…

    😉

  • А така Gevura,
    Североизточна България forever! 🙂

Leave a Comment